Walzer, Klassik, Weiße Elster, Elsteraue, Böhmen, Sachsen, Erzgebirge

Die Weiße Elster erstreckt sich über fast 300 km von der böhmischen Stadt Aš bis ins anhaltinische Halle an der Saale. Somit prägt die Weiße Elster eine große Region in Mitteldeutschland. Warum einen Walzer für die Weiße Elster? Das Musikstück entstand für die Arbeit des zweiten Albums der Reihe „Karpatenfolklore“ in der Elsteraue direkt an der Weißen Elster. Dieses Konzept beinhaltet Folklore, Klassik und Weltmusik die im weitesten Sinne dem Slawischen zuggeordnet werden kann. Ein ganz typischer Walzer aber aus dem Jahr 2021. Das Grundkonzept des Walzer entstand am 20.12.2021.

Weiße Elster, Elsteraue, Walzer, Klassik, Folklore, Elsterradweg, Neuseenland, Böhmen

Der Walzer passt in das Folklore-Konzept und bringt eine schöne Abwechslung. Das soll auch so sein um die Vielseitigkeit von Folklore, Klassik und Weltmusik zu zeigen. Am Ende haben wir einen Walzer aus der Jetzt-Zeit für eine recht große Flusslandschaft in Böhmen, Sachsen Thüringen und Sachsen Anhalt.

Weiße Elster, Elsteraue, Walzer, Klassik, Folklore, Elsterradweg, Neuseenland, Böhmen

V českém jazyce:

Weiße Elster (Bílý Halštrov) se táhne téměř 300 km od českého města Aš do Halle an der Saale v Anhaltsku. Weiße Elster tak charakterizuje velký region ve středním Německu. Proč valčík pro Weiße Elster (Bílý Halštrov)? Skladba vznikla pro práci na druhém albu ze série „Karpatenfolklore“ v Elsteraue přímo na Weiße Elster. Tento pojem zahrnuje folklór, vážnou a world music, které lze přiřadit ke slovanštině v nejširším slova smyslu. Velmi typický valčík z roku 2021, kdy na něj vznikly první nápady. Valčík zapadá do folklorního pojetí a přináší příjemnou změnu. Mělo by tomu tak být i proto, aby se ukázala rozmanitost folklóru, vážné a světové hudby. Na závěr tu máme valčík ze současnosti pro docela rozlehlou říční krajinu v Čechách, Sasku Durynsku a Sasku Anhaltsku.

 

Weiße Elster, Elsteraue, Walzer, Klassik, Folklore, Elsterradweg, Neuseenland, Böhmen

Weiße Elster, Elsteraue, Walzer, Klassik, Folklore, Elsterradweg, Neuseenland, Böhmen

Weiße Elster, Elsteraue, Walzer, Klassik, Folklore, Elsterradweg, Neuseenland, Böhmen

Weiße Elster, Elsteraue, Walzer, Klassik, Folklore, Elsterradweg, Neuseenland, Böhmen